به نام خدا

آیا خدا برای بنده اش، کافی نیست؟

به نام خدا

آیا خدا برای بنده اش، کافی نیست؟

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

 

در کرم خانه حق،سفره به نام حسن است  

عرش تا فرش خدا رحمت عام حسن است  

بی حرم شد که بدانند همه،مادری است

وَر نه در زاویه عرش مقام حسن است

بس که آقاست به دنبال گدا می گردد

 ناز عشاق کشیدن ز مرام حسن است

دست ما نیست اگر سینه زن اربابیم

این مسلمانی ایران ز کلام حسن است

 هر که خونش حسنی شد ز خودی حرف شنید 

غربت از روز ازل باده جام حسن است

 

+شهادت امام حسن مجتبی(ع) تسلیت

 + التماس دعا

 +++التماس دعای ویژه از زائرین پیاده ارباب

انسان نیازمند